Elke Fehling Übersetzungen - Leistungen

Enkel iemand die naar zijn of haar moedertaal vertaalt, kan de ragfijne details in de woordenschat perfect doseren: daarom vertaal ik enkel naar het Duits.

• Vertalen

Vertaling van Engelse, Franse of Nederlandse teksten.

Softwarelocalisering

Vertaling van softwareproducten in een vreemde taal inclusief user interfaces, on-line-hulp en begeleidend materiaal naar het Duits.

• Tekstredactie

Grondige controle van door u aangeleverde (Duitse) teksten op gebied van spelling, grammatica- en stijlfouten en correctielezen. Vloeiend leesbaar maken van voorvertalingen volgens stijl- en terminologiecriteria eigen aan de klant.

Natuurlijk krijgt u alle teksten in het formaat dat u wenst: als SDL Trados bestand, als tekst in MS Word, als tabel in MS Excel, als grafisch bewerkt bestand in MS PowerPoint of Adobe Photoshop of als file in HTML-formaat.info@elkefehling.de